Happy Realestate

          เครื่องหมายการค้าของ Happy franchise ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการ พัฒนาโกดังให้เช่า รับบริหารโกดังเก่า ที่ไม่อยู่แล้ว หรือรับบริหาร โครงการให้กับนักลงทุน ที่พัฒนาโครงการขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะตอบโจทย์แก่ลูกค้า ที่ต้องการขนาด และพื้นที่ตามที่เขาต้องการ เริ่มต้นตั้งแต่ 100 ถึง 1,000 ตารางเมตร ตอบโจทย์ให้กับ sme ที่ต้องการพื้นที่ เพื่อให้เหมาะกับธุรกิจ ของแต่ละขนาด ซึ่งเราพัฒนาโครงการ และบริหารโครงการ มาแล้ว มากกว่า 24 โครงการ ปัจจุบันทาง Happy Realestate ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการโกดังให้เช่า ทั้งเขตกรุงเทพฯปริมณฑล รวมถึง eec ด้วยต้นทุนที่ต่ำ เพราะใช้โครงสร้าง ในการร่วมทุน และพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว

fb_1 Tuesday 08 October 2019