Roof Connector  KlipFix 39 (ตัวล็อคหลังคาคลิปล็อค)

รหัสสินค้า : M01-003-023-03

ชื่อสินค้า : Roof Connector KlipFix 39 (ตัวล็อคหลังคาคลิปล็อค)

ราคา : ฿30.00 / ชุด

รายละเอียด

 

วิธีการติดตั้งหลังคาคลิปล็อค
1. ติดตั้งแผ่นหลังคาแผ่นแรกโดยให้หันลอนตัวเมียของแผ่นไปยังชายที่ติดตั้ง เริ่มเจาะยึด CONNECTOR แถวแรก (CONNECTOR 1 ชิ้น บนแต่ละแป) ทั้งหัวและท้ายแถวเพื่อเป็นหลักในการขึงเชือกกำหนดเส้นตรงของแถว CONNECTOR และ ยึด CONNECTOR สำหรับแปที่เหลือทั้งหมดของแถวนั้นโดยขา CONNECTOR ด้านสั้นอยู่ด้านใกล้เชิงชาย

2. วางแผ่นหลังคาแผ่นแรกลงบน CONNECTOR ที่ยึดไว้แล้ว จัดระยะโดยให้ปลายแผ่นยื่นล้ำอย่างเหมาะสม หรือ 1 ใน 3 ของความกว้างรางน้ำแล้วกดล็อคลอนหลังคากับ CONNECTOR ให้ใช้เท้าเหยียบบนสันลอนกลางท่อน

3. เจาะยึด CONNECTOR แถวถัดไปโดยให้ขาด้านสั้นของ CONNECTOR ทับบนลอนของแผ่นแรกที่เพิ่งติดตั้งไปหากตำแหน่ง ของ CONNECTOR ตรงกับรอยปุ่มนูนให้เรียบ เพื่อ CONNECTOR จะได้สวมทับลอนได้สนิท

4. วางแผ่นที่ 2 ลงบน CONNECTOR แถวที่ 2 จัดให้ปลายแผ่นเสมอกันเป็นเส้นตรงอาจใช้เชือกขึงเพื่อช่วยจัดระยะของแผ่น แรกโดยเดินไปตามความยาวแผ่นและเหยียบสลับลอนตัวเมีย และลอนตัวกลางสลับกันไปติดตั้งแผ่นถัดไปโดยปฏิบัติตามขั้นตอน ที่ 3 และ 4 ควรตรวจเช็คแผ่นเป็นระยะว่าติดตั้งได้แนวตามโครงสร้างหลังคาหรือไม่

5. การติดตั้งแผ่นสุดท้าย หากเกิดช่องว่างที่เหลือของโครงสร้างมีขนาดไม่พอดีกับความกว้างของแผ่น หลังคา หรือกว่าครึ่งของ แผ่นให้ติดตามความยาวถัดจากลอนตัวกลางพอประมาณ แล้วติดตั้งลงบน CONNECTOR แถวสุดท้ายถ้าหากช่องว่างที่เหลือมี ขนาดแคบกว่าครึ่งหนึ่งของความกว้างให้ใช้ขา CONNECTOR ที่ตัดเอาด้านสั้นยึดลอนสุดท้ายได้เลยจากนั้นจึงใช้แผ่นครอบ เชิงชายปิดทับอีกครั้งหนึ่ง

***ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว***