โกดังสำเร็จรูปเพื่อขาย -  ถ.เทพารักษ์  จ.สมุทรปราการ

ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ 17,000 ตรม.

 

ผังโครงการ

Location https://goo.gl/maps/58RdyNJ9rRn

สถานะโครงการ


สถานะ :  ว่าง 

03 โกดังสำเร็จรูปเพื่อขาย-ลงทุน เทพารักษ์ 300 ตรม.

฿1,185,000.00 / หลัง

RS-02-003

สถานะ :  ว่าง 

02 โกดังสำเร็จรูปเพื่อขาย-ลงทุน เทพารักษ์ 225 ตรม.

฿900,000.00 / หลัง

RS-02-002

สถานะ :  ว่าง 

10โกดังสำเร็จรูปเพื่อขาย-ลงทุน เทพารักษ์ 300 ตรม.

฿1,175,000.00 / หลัง

RS-02-010

สถานะ :  ว่าง 

05 โกดังสำเร็จรูปเพื่อขาย-ลงทุน เทพารักษ์ 420 ตรมท.

฿1,557,000.00 / หลัง

RS-02-005

สถานะ :  ว่าง 

06 โกดังสำเร็จรูปเพื่อขาย-ลงทุน เทพารักษ์ 300 ตรมท.

฿1,185,000.00 / หลัง

RS-02-006

สถานะ :  ว่าง 

08 โกดังสำเร็จรูปเพื่อขาย-ลงทุน เทพารักษ์ 300 ตรมท.

฿1,504,000.00 / หลัง

RS-02-008

สถานะ :  ว่าง 

11 โกดังสำเร็จรูปเพื่อขาย-ลงทุน เทพารักษ์ 240 ตรม.

฿947,400.00 / หลัง

RS-02-011

สถานะ :  ว่าง 

12-1 โกดังสำเร็จรูปเพื่อขาย-ลงทุน เทพารักษ์ 300 ตรม.

฿1,173,000.00 / หลัง

RS-02-012-1

สถานะ :  ว่าง 

12-2 โกดังสำเร็จรูปเพื่อขาย-ลงทุน เทพารักษ์ 200 ตรม.

฿797,000.00 / หลัง

RS-02-12-2

สถานะ :  ว่าง 

03 โกดังสำเร็จรูปเพื่อขาย-ลงทุน เทพารักษ์ 100 ตรม.

฿447,000.00 / หลัง

RS-02-007-2