ผลงานโกดังสำเร็จรูป HW-H

รหัสสินค้า : HW-069 

ชื่อสินค้า : ผลงานโกดังสำเร็จรูป HW-H

ราคา : ฿807,660.00 / หลัง

รายละเอียด

โกดังสำเร็จรูป HW-H ออกแบบพิเศษ

ขนาด ขนาด3.7×11.2×3.4m.

พื้นและฐานรากลูกค้าทำเอง

หมายเหตุ 

- ค่าขนส่งคิดตามระยทาง ขึ้นกับสถานที่ปลูกสร้าง

- ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม