ถังบำบัดน้ำเสีย  PE 1600L

รหัสสินค้า : M01-016-037-08

ชื่อสินค้า : ถังบำบัดน้ำเสีย PE 1600L

ราคา : ฿4,650.00 / ถัง

รายละเอียด

ถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบําบัดน้ำเสียสำเร็จรูปหรือถังแซท มีหลักการใช้การบำบัดโดย ใช้จุลินทรีย์กำจัด(กิน)จุลินทรีย์กากของๆเสียซึ่งไหลลงสู่ถังบําบัดน้ำเสียสำเร็จรูปหรือถังแซท จะตกตะกอนอยู่ก้นถังที่เต็มไปด้วยจุลินทรีย์คอยย่อยสลาย  ทำให้ไม่มีกลิ่น ไม่มีตะกอนตกค้างในถัง สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว สามารถทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะได้ ทั้งนี้ ตัวถังบําบัดน้ำเสียสำเร็จรูปหรือถังแซทเป็นอุปกรณ์ที่ฝังอยู่ใต้ดินซึ่งยากต่อการดูแลรักษา คุณลูกค้าจึงควรสอบถามผู้ขายให้ดี และการเลือกซื้อถังบําบัดน้ําเสียสำเร็จรูปหรือถังแซทรวมถึงอุปกรณ์ ที่มีความทนทานมีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 

ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร

  • กว้าง 130 ซม.

  • สูง 150 ซม.

  • ขนาดท่อน้ำเข้า-ออก 4 นิ้ว

  • ขนาดท่ออากาศ 1 นิ้ว

 

*ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%