Happy Realestate

เป็นกลุ่มธุรกิจ หนึ่งของ Happy Franchise

ทำธุรกิจขาย/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

ได้แก่ ที่ดิน โกดัง โรงงาน บ้าน ทาวน์เฮ้าส์

อาคารพาณิชย์ และอสังหาริมทรัพย์ อืนๆ เป็นต้น