ไม้สำหรับการก่อสร้าง อาทิเช่น ไม้ยูคาไม้พื้น ไม้อัด ไม้ปาร์เก้ ไม้ค้ำยันสำหรับ งานเทคอนกรีต ไม้อัดดำ ไม้ Engineer ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าขนส่ง ระบบของเรา จะคำนวณ สินค้า บวกค่าขนส่ง ที่ประหยัดที่สุดให้กับท่าน