66-PP018 ผลงานโกดังสำเร็จรูป HW-H 18x30x6.4 เมตร

฿2,568,000.00 / หลัง

66-PP018

ผลงานบ้านสำเร็จรูป MM001 8.1x48.60 m.

฿3,536,821.00 / หลัง

66MM001

ผลงานบ้านสำเร็จรูป MM002 3.60x3.60x2.85 m.

฿260,000.00 / หลัง

66MM002

สถานะ :  ว่าง 

ผลงานชั้นลอย-ชั้นวางสินค้า Mezzanine floor 4.70 x 66 x 4.2 m.

฿1,279,260.00 / หลัง

66NN001

ผลงานโกดังสำเร็จรูป HW-C 10x18x4 เมตร

฿1,320,989.90 / หลัง

66PP012

ผลงานโกดังสำเร็จรูป HW-C 10x18x4 เมตร

฿1,320,989.90 / หลัง

66PP013

ผลงานโกดังสำเร็จรูป HW-H 22x48x6.6เมตร

฿5,253,700.00 / หลัง

66PP017

ผลงานโกดังสำเร็จรูป HW-HC 17x24x10 เมตร

฿2,975,371.47 / หลัง

66PP031

ผลงานโกดังสำเร็จรูป HW-HC 18x30x6เมตร

฿2,948,558.00 / หลัง

66PP032

ผลงานโกดังสำเร็จรูป HW-C 15x33x6 เมตร

฿2,349,054.70 / หลัง

66PP035

ผลงานโกดังสำเร็จรูป HW-HCC ขนาด 20x25x7 เมตร

฿3,853,823.28 / หลัง

66PP051

ผลงานโกดังสำเร็จรูป HW-H 15x19.5x6เมตร

฿3,098,330.00 / หลัง

66PP052

สถานะ :  ว่าง 

บ้านน็อคดาวน์ ให้เช่า 15 ตารางเมตร

฿4,400.00 / ต่อเดือน

BB001