HAPPY REALESTATE 25 

พิกัดโครงการ บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

Google Map : https://goo.gl/maps/hHfHaoiRi8u7FUrP6

 


    เลือกโครงการ  ว่าง  ไม่ว่าง  โครงการในอนาคต  จองแล้ว
 
  ว่าง
  ไม่ว่าง
  จองแล้ว
  โครงการในอนาคต
 

สถานะ : ไม่ว่าง

โกดังสำเร็จรูป ขนาด 300 ตารางเมตร

฿1,245,000.00 / หลัง

RS25A

สถานะ : ไม่ว่าง

โกดังสำเร็จรูป ขนาด 150 ตารางเมตร

฿720,000.00 / หลัง

RS25B

สถานะ : ไม่ว่าง

โกดังสำเร็จรูป ขนาด 150 ตารางเมตร

฿720,000.00 / หลัง

RS25C