HR02 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า 2 ถ.เทพารักษ์  จ.สมุทรปราการ

ผังโครงการ

Location

https://goo.gl/maps/2ZwgNECWm54pKWk67 

โกดังสำเร็จรูป เทพารักษ์ สมุทรปราการ

-ตั้งอยู่บนถนนเทพารักษ์

จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

-ใช้ถนนกิ่งแก้ว 

-เจอแยกคลองขุดเลี้ยวขวา

-ใช้เส้นเทพารักษ์ 2.5 กิโล เจอทางกลับรถ

-กลับรถ 1.9 กิโล โกดังจะอยู่ฝั่งซ้ายมือ

จากสมุทรปราการ

-ใช้ถนนสุขุมวิท ถึงแยกการไฟฟ้า

-เลี้ยวซ้ายเข้า ถนนศรีนครินทร์

-กลับรถขึ้นทางด่วนพิเศษหมายเลข9

-วนรถลงด่านเทพารักษ์4

-ใช้ถนนเทพารักษ์13.2 กิโล โกดังอยู๋ทางซ้ายมือ


    เลือกโครงการ            
 
  ว่าง
  ไม่ว่าง
  จองแล้ว
  โครงการในอนาคต
 

สถานะ :  ว่าง 

R02AA โกดังสำเร็จรูปให้เช่า 150 ตรม. สำนักงาน 64.8 ตรม.

฿25,000.00 / ต่อเดือน

R02AA

สถานะ :  ว่าง 

R02V โกดังสำเร็จรูปให้เช่า 105 ตรม.

฿16,500.00 / ต่อเดือน

R02V

สถานะ :  จอง 

R02H โกดังสำเร็จรูปให้เช่า 2 ถ.เทพารักษ์ 405 ตรม.

฿52,000.00 / ต่อเดือน

R02H

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 20 ส.ค. 2568

R02A โกดังสำเร็จรูปให้เช่า 2 ถ.เทพารักษ์ 225 ตรม.

฿29,250.00 / ต่อเดือน

R02A

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 31 ธ.ค. 2568

R02AB โกดังสำเร็จรูปให้เช่า 2 ถ.เทพารักษ์ 360 ตรม. ออฟิต 20 ตรม.

฿40,000.00 / ต่อเดือน

R02AB

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 31 ส.ค. 2567

R02AC โกดังสำเร็จรูปให้เช่า 2 ถ.เทพารักษ์ 150 ตรม

฿22,500.00 / ต่อเดือน

R02AC

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 31 ส.ค. 2567

R02B โกดังสำเร็จรูปให้เช่า 2 ถ.เทพารักษ์ 225 ตรม.

฿28,000.00 / ต่อเดือน

R02B

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 31 ม.ค. 2569

R02C โกดังสำเร็จรูปให้เช่า 2 ถ.เทพารักษ์ 150 ตรม.

฿22,050.00 / ต่อเดือน

R02C

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 09 มี.ค. 2570

R02D โกดังสำเร็จรูปให้เช่า 2 ถ.เทพารักษ์ 150 ตรม.

฿21,000.00 / ต่อเดือน

R02D

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 29 ต.ค. 2567

R02E โกดังสำเร็จรูปให้เช่า 2 ถ.เทพารักษ์ 420 ตรม.

฿50,400.00 / ต่อเดือน

R02E

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 31 ก.ค. 2569

R02F โกดังสำเร็จรูปให้เช่า 2 ถ.เทพารักษ์ 300 ตรม. ออฟฟิต 20 ตรม.

฿40,000.00 / ต่อเดือน

R02F

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 18 ธ.ค. 2567

R02G โกดังสำเร็จรูปให้เช่า 2 ถ.เทพารักษ์ 300 ตรม.

฿36,000.00 / ต่อเดือน

R02G

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 30 พ.ย. 2569

R02I โกดังสำเร็จรูปให้เช่า 2 ถ.เทพารักษ์ 105 ตรม.

฿14,000.00 / ต่อเดือน

R02I

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 31 ต.ค. 2567

R02J โกดังสำเร็จรูปให้เช่า 2 ถ.เทพารักษ์ 300 ตรม. ออฟฟิต 34 ตรม

฿43,400.00 / ต่อเดือน

R02J

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 16 ธ.ค. 2567

R02K โกดังสำเร็จรูปให้เช่า 2 ถ.เทพารักษ์ 300 ตรม.

฿40,900.00 / ต่อเดือน

R02K

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 22 ก.ย. 2568

R02L โกดังสำเร็จรูปให้เช่า 2 ถ.เทพารักษ์ 199.95 ตรม.

฿33,390.00 / ต่อเดือน

R02L

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 08 เม.ย. 2568

R02M โกดังสำเร็จรูปให้เช่า 2 ถ.เทพารักษ์ 100.50 ตรม.

฿17,000.00 / ต่อเดือน

R02M

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 30 ก.ย. 2568

R02N โกดังสำเร็จรูปให้เช่า 2 ถ.เทพารักษ์ 240 ตรม.

฿31,500.00 / ต่อเดือน

R02N

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 31 พ.ค. 2569

R02O โกดังสำเร็จรูปให้เช่า 2 ถ.เทพารักษ์ 300 ตรม

฿34,000.00 / ต่อเดือน

R02O

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 02 พ.ย. 2567

R02P โกดังสำเร็จรูปให้เช่า 2 ถ.เทพารักษ์ 200 ตรม

฿25,000.00 / ต่อเดือน

R02P