HR04 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า อนามัยงามเจริญ ท่าข้าม บางขุนเทียน

ผังโครงการ

1

 

Location

https://goo.gl/maps/vo2da932vxKrgrSJ9

จากเซ็นทรัลพระราม 2 

-ระยะทางจากเซ็นทรัลพระราม2ถึงโกดัง ระยะ 9.6 กิโลเมตร

-ออกจากเซ็นทรัลกลับรถเข้าซอย ท่าข้าม

-เลี้ยวซ้ายเข้าซอยท่าข้าม 23 

-สุดทางเลี้ยวซ้าย ซอยเทียนทะเล 27

-เลี้ยวขวาเข้าซอยอนามัยงามเจริญ ระยะ 1.2 กิโลเมตรโกดังอยู่ทางขวามือ

จากบริษัท มีสุข คอร์ปอเรชั่น (2006) จำกัด

-ระยะห่างจากบริษัทถึงโกดัง ระยะทาง 7.6 กิโลเมตร

-ใช้เส้นทางพุทธบูชา36 ตรงไปทางเลียบด่วน ถนนกาญจนาภิเษก

-เลี้ยวขวาวิ่งทางเลียบด่วน ถนนกาญจนาภิเษก

-เลี้ยวขวาเข้าซอยอนามัยงามเจริญ 

-100เมตร โกดังอยู่ทางซ้ายมือ

จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

-ระยะทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงโกดัง ระยะทาง 49.9 กิโลเมตร

-ขึ้นทางด่วนพิเศษศรีรัช

-ลงดาวคะนองตัดเข้าทางพิเศษเฉลิมมหานคร

-ลงทางด่วนใช้ถนนพระราม2

-เลี้ยวซ้ายเข้าซอยท่าข้าม

-เลี้ยวซ้ายเข้าซอยท่าข้าม 23 

-สุดทางเลี้ยวซ้าย ซอยเทียนทะเล 27

-เลี้ยวขวาเข้าซอยอนามัยงามเจริญ ระยะ 1.2 กิโลเมตรโกดังอยู่ทางขวามือ


    เลือกโครงการ            
 
  ว่าง
  ไม่ว่าง
  จองแล้ว
  โครงการในอนาคต
 

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 31 พ.ค. 2568

R04A โกดังให้เช่าอนามัยงามเจริญ 150 ตรม.

฿19,000.00 / ต่อเดือน

R04A

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 30 มิ.ย. 2568

R04B โกดังให้เช่าอนามัยงามเจริญ 150 ตรม.

฿21,000.00 / ต่อเดือน

R04B

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 15 ม.ค. 2569

R04C โกดังให้เช่าอนามัยงามเจริญ 420 ตรม.

฿46,000.00 / ต่อเดือน

R04C

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 30 พ.ย. 2567

R04D โกดังให้เช่าอนามัยงามเจริญ 330 ตรม.

฿40,000.00 / ต่อเดือน

R04D

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 30 พ.ย. 2568

R04E โกดังให้เช่าอนามัยงามเจริญ 300 ตรม.

฿34,000.00 / ต่อเดือน

R04E

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 31 มี.ค. 2568

R04F โกดังให้เช่าอนามัยงามเจริญ 150 ตรม.

฿23,000.00 / ต่อเดือน

R04F

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 31 พ.ค. 2568

R04G โกดังให้เช่าอนามัยงามเจริญ 150 ตรม.

฿20,000.00 / ต่อเดือน

R04G

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 31 ม.ค. 2569

R04H โกดังให้เช่าอนามัยงามเจริญ 300 ตรม.

฿32,000.00 / ต่อเดือน

R04H

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 01 ก.พ. 2569

R04I โกดังให้เช่าอนามัยงามเจริญ 273 ตรม.

฿39,360.00 / ต่อเดือน

R04I

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 16 มี.ค. 2569

R04J โกดังให้เช่าอนามัยงามเจริญ 162.5 ตรม.

฿19,500.00 / ต่อเดือน

R04J

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 30 เม.ย. 2569

R04K โกดังให้เช่าอนามัยงามเจริญ 171.5 ตรม.

฿21,300.00 / ต่อเดือน

R04K

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 15 มี.ค. 2569

R04L โกดังให้เช่าอนามัยงามเจริญ 312 ตรม.

฿36,500.00 / ต่อเดือน

R04L

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 15 มี.ค. 2569

R04M โกดังให้เช่าอนามัยงามเจริญ 405 ตรม.

฿45,700.00 / ต่อเดือน

R04M