HAPPY REALESTATE 25 

พิกัดโครงการ บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

 

Google Map : https://goo.gl/maps/hHfHaoiRi8u7FUrP6

จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

-ระยะทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะทาง 18 กิโล

-ใช้ ถนนกิ่งแก้ว ถึงแยกคลองขุด

-เลี้ยวชวาเข้าถนน เทพารักษ์

-เลี้ยวซ้าย ซอยกรุงสยามวิลล่า ใช้เส้นเลียบคลอง

-เบี่ยงซ้ายคลองอาเสี่ยคลองกันยา 1 กิโลเมตร โกดังอยู่ทางซ้ายมือ

จากสำนักงานนิคมบางปู

-ระยะทางจากนิคมบางปูถึงโกดังระยะทาง 9.4 กิโลเมตร

-ใช้ถนนพัฒนา1 เบี่ยงซ้ายเข้าสูถนนแพรกษา14

-ทะลุถนนแพรกษา14 ใช้ทางกลับรถ กลับรถเข้าสู่ถนนแพรกษา

-เลี้ยวซ้ายเข้าสู่คลองอาเสี่ยคลองกันยา

-ระยะทาง 4.6 กิโลเมตร โกดังอยู่ทางขวามือ


    เลือกโครงการ            
 
  ว่าง
  ไม่ว่าง
  จองแล้ว
  โครงการในอนาคต
 

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 30 ก.ย. 2569

R25A โกดังสำเร็จรูปให้เช่า บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 300 ตรม.

฿34,000.00 / ต่อเดือน

R25A

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 30 มิ.ย. 2570

R25B โกดังสำเร็จรูปให้เช่า บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 150 ตรม.

฿21,000.00 / ต่อเดือน

R25B

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 25 มิ.ย. 2570

R25C โกดังสำเร็จรูปให้เช่า บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 150 ตรม.

฿21,000.00 / ต่อเดือน

R25C

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 31 ส.ค. 2567

R25D โกดังสำเร็จรูปให้เช่า บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 150 ตรม.

฿19,000.00 / ต่อเดือน

R25D

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 31 ม.ค. 2569

R25E โกดังสำเร็จรูปให้เช่า บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 150 ตรม.

฿20,000.00 / ต่อเดือน

R25E

สถานะ : ไม่ว่าง หมดสัญญา 14 ก.ค. 2569

R25F โกดังสำเร็จรูปให้เช่า บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 300 ตรม.

฿33,000.00 / เดือน

R25F