HR26 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า นาดี สมุทรสาคร

Google Map : https://goo.gl/maps/VyHfjqPxj8Wd6hkL9

 


    เลือกโครงการ            
 
  ว่าง
  ไม่ว่าง
  จองแล้ว
  โครงการในอนาคต
 

สถานะ :  โครงการในอนาคต 

R26A โกดังสำเร็จรูปให้เช่า นาดี สมุทรสาคร 300 ตรม.

฿30,000.00 / ต่อเดือน

R26A