E-0206

U15 ขนาด 1.6 ตัน รถขุดดิน แม็คโคร เล็ก คูโบต้า

E-0206
฿722,250.00 / คัน
E-0207

KX91-3C ขนาด 3.1 ตัน เทียบเท่า PC30 รถขุดดิน คูโบต้า ไม่มีไลน์เจาะ

E-0207
฿1,027,200.00 / คัน
E-0208

KX91-3S2 ขนาด 3.1 ตัน เทียบเท่า PC30 รถขุดดิน คูโบต้า มีไลน์เจาะ

E-0208
฿1,123,500.00 / คัน
E-0209

KX91-3S2/AC ขนาด 3.3 ตัน รถขุดดิน คูโบต้า ตู้แอร์ มีไลน์เจาะ

E-0209
฿1,337,500.00 / คัน
E-0220

รถนวดข้าว DC-70G

E-0220
฿1,177,000.00 / คัน
E-0210

KX161-3C ขนาด 5 ตัน รถขุดดิน แม็คโคร คูโบต้า ไม่มีไลน์

E-0210
฿1,498,000.00 / คัน
E-0213

รถดำนา รุ่น SPW-48C Plus

E-0213
฿144,450.00 / คัน
E-0214

รถดำนา รุ่น SPW-68CM

E-0214
฿214,000.00 / คัน
E-0215

รถดำนา รุ่น NSPU-68C

E-0215
฿532,860.00 / คัน
E-0217

รถดำนา รุ่น NSD8

E-0217
฿758,630.00 / คัน
E-0218

รถนวดข้าว DC-60 Plus

E-0218
฿963,000.00 / คัน
E-0219

รถนวดข้าว DC-68G

E-0219
฿1,123,500.00 / คัน
E-0221

รถนวดข้าว DC-95GM Plus

E-0221
฿1,594,300.00 / คัน
E-0222

รถนวดข้าว DC-95GM Plus stanless Inside

E-0222
฿1,626,400.00 / คัน
E-0492

รถ JCB

E-0492
฿1,600,000.00 / คัน