R02D โกดังสำเร็จรูปให้เช่า 2 ถ.เทพารักษ์ 150 ตรม.

รหัสสินค้า : R02D 

ชื่อสินค้า : R02D โกดังสำเร็จรูปให้เช่า 2 ถ.เทพารักษ์ 150 ตรม.

ราคา : ฿21,000.00 / ต่อเดือน

สถานะ : ไม่ว่าง   หมดสัญญาวันที่ 09 มี.ค. 2570


รายละเอียด

HR02 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า

พิกัด ถ.เทพารักษ์  จ.สมุทรปราการ

โกดังขนาด 7.5x20x6 เมตร พื้นที่ 150 ตารางเมตร

ค่าน้ำ 20 บาท ต่อ หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าไฟ 8 บาท ต่อ หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ห้องน้ำขนาด  1.20 x1.60 เมตร จำนวน 1 ห้อง

Location https://goo.gl/maps/hA5HHtq2Uuxv4p6bA

 

หมายเหตุ

*ราคาไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง*

*ราคาไม่รวมค่าอากรแสตมป์*

ภาพถ่ายอาคาร