R25E โกดังสำเร็จรูปให้เช่า บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 150 ตรม.

รหัสสินค้า : R25E 

ชื่อสินค้า : R25E โกดังสำเร็จรูปให้เช่า บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 150 ตรม.

ราคา : ฿20,000.00 / ต่อเดือน

สถานะ : ไม่ว่าง   หมดสัญญาวันที่ 31 ม.ค. 2569


รายละเอียด

HAPPY REALESTATE 25 

พิกัด บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

โกดัง ขนาด 10x15x6 เมตร ขนาดพื้นที่ 150 ตารางเมตร

ห้องน้ำขนาด  1.20 x1.60 เมตร จำนวน 1 ห้อง

ค่าน้ำ 20 บาท ต่อ หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าไฟ 8 บาท ต่อ หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Google Map : https://goo.gl/maps/hHfHaoiRi8u7FUrP6